Назад

ИПИ представи социално-икономическото развитие на областите в България

БТПП се включи в кръгла маса под надслов „Предизвикателства пред социално-икономическото развитие на областите в България“. Събитието се провежда като част от многогодишния проект на Института за пазарна икономика „Регионални профили: показатели за развитие”, който анализира социално-икономическото състояние и развитие на областите в България. 
 
Бяха представени основните резултати, наблюдения и изводи  от скорошната публикация на второто издание на „Регионални профили: показатели за развитие 2013”. Участниците взеха отношение по ключови проблеми на регионалното развитие и предложиха препоръки по фокусите на предстоящото издание за 2014 година.
 
БТПП съдейства чрез своите регионални търговско-промишлени палати/камари за представяне мнението на бизнеса при срещите на регионално ниво, които бяха проведени във връзка с изследването. 
 
По време на дискусията бяха отбелязани вариантите за разширяване на финансовите правомощия на общините и очертани основните посоки, по които да се работи на общинско ниво за привличане на инвестиции. Коментирани бяха ключовите фактори за растеж на икономиката в отделните региони и пречките за развитие. Обсъдени бяха обявените проекти, включени във фонда за растеж и развитие на регионите в бюджет 2014 година.
 

06.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад