Назад

Кръгла маса „Иновациите в отраслите геология, минна индустрия и производство на строителни материали”Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП организира кръгла маса на тема: „Иновациите в отраслите Геология, Минна индустрия и Производство на строителни материали в Република България” на 10 февруари 2014 г. /понеделник/ от 10:45 часа в БТПП.
 
Лектори ще бъдат учени и изследователи от Българска минно-геоложка камара, Институт по геология при БАН, Клъстър Средногорие Мед.
 
Можете да се запознаете с програмата  ТУК
 
За допълнителна информация и заявяване на участие в срок до 7 февруари: тел.: 02 8117 494, факс: 987 32 09 и e-mail:  m.markova@bcci.bg или office@inovacii.eu
 

07.02.2014 г.
Назад