Назад

Българо-саудитският бизнес съвет прие програмата си за 2014 годинаБългаро-саудитският бизнес съвет при БТПП (БСБС) проведе общо събрание. Георги Стоев, зам.-председател на Палатата откри събранието и заяви, че Палатата ще продължи всестранно да подкрепя инициативите на Съвета.
 
Николай Филипов, председател на Съвета, направи преглед на резултатите от дейността през 2013 г. Отличното партньорство на Съвета с Посолството на Кралство Саудитска Арабия, ситуирано в Атина и отговарящо за България, е създало условия за своевременно издаване на визи на български предприемачи, пътуващи до Кралството.
 
Подготвено и осъществено бе посещение в България на делегация от гр. Джеда през май 2013 г. с цел запознаване с икономическата ситуация в страната и възможностите за инвестиране. На среща с ръководството на БТПП саудитските предприемачи, получиха информация за развитието на конкретни сектори от българската икономика.
 
БСБС поддържа постоянна комуникация със Съвета на Саудитските палати с цел намиране на партньори на български компании, на база техни запитвания и конкретни интереси.
 
Г-н Филипов изказа благодарност на екипа на БТПП и по-специално на дирекция  “Международно сътрудничество и международни организации” за оказваното съдействие по осъществяване дейността на Съвета и изпълнението на програмата му.
 
Общото събрание единодушно одобри отчета за дейността през 2013 г.   Обсъдена бе програмата за настоящата година. Като най-значими събития се очертават: посещението на саудитска бизнес делегация в България през първото шестмесечие и визитата на министъра на търговията и промишлеността на Кралство Саудитска Арабия. И двете посещения ще бъдат съпътствани от двустранен бизнес форум, като деловите среди ще бъдат своевременно информиране за участие. 
 
След проведена дискусия ръководството и членовете на Съвета се обединиха около решението от името на БСБС да се подготви и изпрати информация до Министерство на външните работи на България за предприемане на конкретни действия по въпроса с издаването на визи за България на саудитски бизнесмени, изявили желание да инвестират в страната.
 
БСБС е отворен за приемане на нови членове –  информация и документи за членство са приложени по-долу.
 
 
 
 
 
 

07.02.2014 г.
Назад