Назад

Предложенията на БТПП за повишаване на заетостта бяха коментирани с Агенцията по заетостта

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов проведе среща с ръководството на БТПП. Коментирани бяха предложенията на Палатата относно повишаването на заетостта и активното й участие във формирането на политиките, включително и социалните. В тази посока сътрудничеството с Агенцията ще бъде от полза за бизнеса, както и за заетите лица.
БТПП винаги е подкрепяла развитието на връзката с образованието и потребностите на бизнеса. и предлага да бъде включена в програмите на Агенцията за обученията по предприемачество, които стимулират заетостта чрез създаване на собствен бизнес. БТПП напомни позицията си, че помощите за трудоспособни безработни трябва да се предоставят след и само при полагане на общественополезен труд, като това не касае лица в предпенсионна възраст, както и хора с увреждания.
 
 
Събеседниците се съсредоточиха и върху възможностите на БТПП за постигането на целите по приоритетите за следващия програмен период. 
Във връзка с имиграционните процеси, които се активизираха напоследък, Палатата възнамерява през следващия програмен период да направи анализ на динамиката на имиграционните процеси, на възрастовата и професионална структура на имигрантите и на влиянието им върху пазара на труда – на национално и регионално ниво. Предвижда и обучения по ключови компетентности за по-доброто адаптиране на имигрантите към трудовия пазар.
 

06.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад