Назад

Среща между БАЕЗ и БТПП за популяризиране на експортното застраховане

Възможностите за популяризиране на услугите на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и за индиректно стимулиране чрез тях на българския износ бяха представени и дискутирани в БТПП по време на среща между председателя на Съвета на директорите на БАЕЗ Бистра Илкова, изпълнителния директор на Агенцията Дочо Карадочев и председателя на Палатата Цветан Симеонов.
 
Гостите представиха потенциала на Агенцията да предлага варианти за покриване на финансови рискове на фирмите в съвременните икономически условия.
Ефективното използване на предлаганите застрахователни услуги ще разшири възможностите на фирмите в страната и чужбина и ще допринесе за повишаване на икономическия растеж. Бизнесът ще може да се възползва и от стимулите, които Агенцията предлага в качеството си на държавно дружество.
 
За оползотворяването на предлаганите от БАЕЗ възможности е от съществено значение максималната информираност на заинтересованите лица, за което БТПП ще съдейства чрез своята комуникационна мрежа.
 

05.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад