Назад

Обяви за открити процедуриПроцедура за определяне на изпълнител - избор с публична покана предмет „Разработване на модул «Кариерно развитие» на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия /ВСА/ /www.vsa.bcci.bg/. Софтуерна и хардуерна поддръжка на ВСА.” - обявата: ТУК.
 
Процедура за определяне на изпълнител - избор с публична покана предмет „„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по трудовоправни и осигурителни отношения, фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1” -  обявата: ТУК
 
Процедура за определяне на изпълнител - избор с публична покана предмет “Копиране на електронен носител” - Обявата: ТУК
 

04.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад