Назад

България в международните класации 2013Отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП подготви обзор на някои от по-известните индекси и класации, представени през 2013 г., и позицията на България в тях.
 
През 2013 г. излязоха актуализирани докладите на водещи международни организации, които оценяват икономическото развитие на страните. Детайлният преглед на основните индекси показва, че сред най-добре оценените условия у нас са макроикономическата стабилност, нивото на данъците и свободата на търговията. От друга страна слабите места на България са регулациите за бизнеса, дейността на институциите и нивото на корупцията. Оставаме уязвими и по отношение на иновациите и развитието на бизнеса.
 
След обзор на някои от по-известните индекси и класации, представени през 2013 г., можем да посочим, че България е подобрила позициите си в:
 
    - „Индекса на глобалната конкурентоспособност 2013-2014”, където страната ни заема 57-мо място, изкачвайки 5 позиции спрямо доклада 2012-2013 (62-ро място). За поредна година от критериите, включени в индекса, най-добра оценка получаваме за макроикономическата стабилност, а най-лоша за дейността на институциите.
 
    - Индекса на право на собственост”, който поставя страната ни на 49-та позиция от общо 130 държави, а година по-рано мястото ни е 62-ро. По-добрата оценка за България е заради положителната промяна по подиндекса „право на физическа собственост”.
 
   - Класацията „Най-добри страни за бизнес”, където България се изкачва на 42-ра позиция през 2013 г. от 49-та. По-благоприятното ни място се дължи на оценката за „функциониране на фондовия пазар” – на 5-то място сред общо 145 държави.
 
    - "Индекса на икономическата свобода”, при който България напредва с едно място – на 60-та сред 177 държави. позиция в доклада от 2013 г. спрямо на 61-во място през 2012 г. В оценката за България по този индекс не се наблюдава значителна динамика през последните 5 години.
 
Обезпокоителни остават резултатите за България в някои от обявените доклади през 2013 г., според които България влошава мястото си в международен аспект:
 
    - В „Класацията на световната конкурентоспособност” сме на 57-мо място, при 54-та позиция в предишното издание. Страната ни остава в дъното на подреждането сред 60-те участващи държави. От страните членки на ЕС единствено Хърватия има по-лоша позиция от нашата.
 
    - В индекса за „Икономическата свобода по света” отчитаме също значителен спад за България: 49-то място – при 45-то в доклада от 2012 г. и 28-мо в доклада от 2011 г. При всички субиндекси оценката за България се влошава, но най-лошо е представянето ни по критерия за „бизнес регулации”, където сме на 100-на позиция.
 
   - В доклада „Doing Business 2014” страната ни е на 58-мо място сред 189 държави по „Индекс на правене на бизнес”. Отбелязваме макар и слаб спад спрямо предходния ревизиран доклад, когато България е на 57-мо място. Най-лошо е класирането ни по подиндексите „свързване с електричество” и „получаване на разрешение за строеж”, за които са нужни приблизително между 3 и 5 месеца.
 
    - По „Индекс на възприятие на корупцията” сме на 77-мо място при 75-то място година по-рано. За втора поредна година с по-лоша позиция от нас сред страните членки на ЕС е само Гърция.
 
БТПП напомня, че тези индекси и класации са важен ориентир за областите, в които България трябва да извърши промени за по-добра бизнес среда и повече инвестиции.
 
Подробна информация за всеки от индексите можете да откриете и при отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП, телефон 02/8117 411, email: ikan@bcci.bg.
 
 

27.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад