Назад

Над седемдесет български бизнесмени участваха в обучения за предприемачеството и иновации

В настоящата икономическа ситуация българските фирми са изправени пред редица предизвикателства както по отношение на стратегическото управление, така и по отношение на ефективното използване на ресурсите и реализирането на печалба. Именно поради тези причини, изключително полезни са обученията, в рамките на които всеки заинтересован може да получи практически насоки за оценка на своя потенциал и развитие на бизнес дейността си. 
 
В тази връзка Enterprise Europe Network при БТПП организира и проведе през декември обучения по теми като: 
 
•         „Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации."
•          „Нови подходи за оценка и подпомагане на иновационната дейност и интернационализацията на бизнеса“ 
•         „Права на интелектуална собственост. Авторски и изпълнителски права“.
Участниците в обученията получиха възможността да се запознаят с нетрадиционни форми на финансиране на своите бизнес идеи, начини за усъвършенстване на съществуващата стратегия, подходи за генериране и оценка на нови бизнес възможности, иновации и мерки за  защита на  интелектуалната собственост. Поради големия успех мрежата Enterprise Europe Network предвижда провеждането и на други обучения, ориентирани към малкия и среден бизнес и през следващата година. 
 
Мрежата Enterprise Europe Network e най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, ориентирана към малките и средни предприятия. Материали с подробна информация за услугите на мрежата бяха раздадени на щанда на EEN по време на изложението “Доверете се на българското“, който се провежда от 16 до 22 декември в НДК.
 
За да получите актуална информация за предстоящи събития,  следете сайта на БТПП (www.bcci.bg) или се свържете с нас:
 
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
een@bcci.bg
Елеонора Карнаса E.Carnasa@bcci.bg , тел. 02/8117 417
Христина Шотекова H.Shotekova@bcci.bg , тел. 02/8117 515
Аглика Попова A.Popova@bcci.bg , тел. 02/8117 505
 

21.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад