Назад

Пресконференция за рисковите фактори на пазара на труда и приложимостта на добри практики в борбата със сивия секторКои са рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика; какво влияние оказват в различни отрасли на икономиката; доколко приложими са добрите европейски практики в борбата със сивия сектор в трудовоправните и осигурителните отношения – това ще обявят на пресконференция в БТПП на 19 декември 2013 г. от 11 часа авторите на специално проведени проучвания. 
 
Ще бъдат представени резултатите от проучване на факторите, пораждащи сиви практики в отношенията, свързани с полагането на труд, също резултатите от проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в-Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Ще бъдат представени и аналитичен подбор на приложими в България добри практики, а също разработена стратегия за прилагането им у нас.
 
Разработките са осъществени в рамките на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 

18.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад