Назад

Нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор

На пресконференция в БТПП бяха представени резултатите от проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика; за влиянието им в различни отрасли и за приложимостта на добрите европейски практики в борбата със сивия сектор в трудовоправните и осигурителните отношения. Представените разработки са проведени по линия на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
 
Размерът на сивия сектор е един от важните показатели за всяка икономика и БТПП от години изучава ситуацията и търси начини за ограничаването му, отбеляза председателят на Палатата Цветан Симеонов. „Ще продължим да набелязваме и предлагаме мерки срещу причините на това неприемливо явление“, категорично заяви той и уточни, че резултатите от проучванията по проекта и предложенията за промени ще бъдат представени на съответните институции.
 
Проучените добри европейски практики са в 6 страни-членки на ЕС: Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Целта на проучването е да допринесе за прилагането им на национално ниво, като средство за борба с проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. 
 
Идентифицирани бяха 38 добри практики, едни от най-интересните от тях са:
 
В Люксембург всички строителни фирми са длъжни да регистрират своите работници, като всеки един от тях е длъжен да носи по време на работа бадж, съдържащ чип с цялото досие на работника. Проверяващите органи само сканират баджа и установяват дали лицето работи официално.
 
В Португалия е приета наредба, с която се предоставя възможност работникът да получава обезщетение за безработица в частичен размер, ако работи на непълен работен ден.
 
В Литва дребният бизнес може да си купи правото за осъществяване на дейност за определен период от време (и така бива данъчно таксуван), например за 10 дни при кампанийна работа, като си закупува т.нар. бизнес сертификат.
 
В Румъния е създаден регистър с нелоялни работодатели и търсещите работа могат да проверяват историята на фирмата, за която искат да работят.
 
Въз основа на проучването е разработена стратегия за намаляване дела на сивата икономика в България, и насърчаване на прозрачността при уреждане на трудовоправните и осигурителните отношения.
 
Анализ на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика (резюме) – ТУК
 
Анализ на резултатите от проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до прояви на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в целевите отрасли по проекта (презентация) - ТУК
 
Оценка на приложимостта на идентифицирани добри практики (резюме) - ТУК
 
Стратегия за прилагане на „добри практики” в борбата срещу неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в България (резюме) - ТУК
 
Резултатите от анализа можете да намерите на следния адрес: http://www.vsa.bcci.bg/?cid=29 
 

19.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад