Назад

Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер



БТПП информира, че ще се състоят двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер в рамките на събитието INDUSTRY MATCH MAKING, което ще се проведе на 6 март 2014г. в Интер Експо Център, София. Организатори на събитието са Българската стопанска камара, Интер Експо Център, ICM d.o.o., Словения, Българската търговско-промишлена палата (Enterprise Europe Network към БТПП), Министерство на икономиката и енергетиката и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. 
 
Фирми и организации могат да създадат ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес, трансфер на технологии или участие в проекти, финансирани от европейски програми. Срещите ще се проведат в рамките на следните специализирани изложения:
 
 
 
MachTech & Metal (www.machtech-metal.bg) – единствено по рода си изложение за междуфирмен обмен за металургия, леярство и инструментална екипировка;
IFAM (www.ifam.bg– специализирано изложение за междуфирмен обмен в областта на автоматиката, роботиката, мехатрониката и др;
• INTRONIKA (www.intronika.bg)  – специализирано изложение за електронна промишленост, компоненти, измервателни уреди, телекомуникации, услуги и др;
PLAST (www.plast.bg) – специализирано изложение за междуфирмен обмен в областта на пластмасовата и каучуковата промишленост;
 
* Скоро уеб сайтовете ще бъдат активни.
 
За регистрация - ТУК 
 
За въпроси, помощ при регистрация или необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с Европейски информационен и иновационен център към БТПП:
Аглика Попова
Европейски информационен и иновационен център
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 505
Е-mail: een@bcci.bg 
 
 

20.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад