Назад

MBA програми във ВУЗ - интернационализация на обучението и по-голяма близост на бизнеса до университетите

Представяне на MBA програми във ВУЗ, целящи интернационализация на обучението и по-голяма близост на бизнеса до университетите, бе предмет на обсъждане на работна среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с Проф.д-р Георги Чобанов, СУ и проф. Гереъм Манвил, Бизнес училище Норуич, Университет на Източна Англия .
 
MBA програмите дават възможност една или две групи от 3-5 студенти да изготвят проучване за български фирми, които имат за цел да излязат на чужд пазар, да предприемат сливане или придобиване, да им  се изготви маркетинг - стратегия, маркетингово проучване за  представяне на нов продукт др . 
 
След изготвяне на списък с профилите на българските фирми, проявили желание за включване в програмата, ще бъдат избрани екипите от студенти и фирмите, които ще бъдат проучвани.
 
Студентите, имащи предишен опит в тази дейност, ще имат на разположение 150- 200 часа да извършат проучването и да представят доклад със заключения във формат, който се изисква  от фирмата - възложител.
От особено значение е, че това са висшисти с по две-три години мениджърски стаж в сериозни и финансово стабилни компании, които ще допълват своите знания и умения под научното ръководство на професори от университет, ранжиран в класацията на първите 20 във Великобритания.
 
Проектите се осъществяват безплатно, като се очаква, при необходимост, фирмите – възложители да възстановят част от разходите за транспорт на студентите.
 
Програмата стартира през октомври 2014 г.
БТПП ще предостави допълнително информация и формуляри за фирмите, желаещи да се възползват от съответните МВА програми на Университета на Източна Англия
 

18.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад