Назад

Първа регионална конференция за иновации в гео-пространствените технологии за устойчива и безопасна околна среда

Във времена на изразходени възможности на околната среда, политиците се нуждаят от средства за оценка на тенденциите, от точна и висококачествена информация, за вземането на устойчиви решения. В тази връзка, в София хотел Балкан, под патронажа на посланика на Кралство Белгия в България Аник Ван Калсър, се проведе Първата регионална конференция, посветена на иновациите в гео-пространствените технологии за устойчива и безопасна околна среда.
 
В конференцията, открита от президента на Бизнес клуба Белгия- България – Люксембург, участваха Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, представители на Министерство на икономиката и енергетиката, на Евросенс, на Европейската асоциация на фирмите за дистанционни изследвания на Земята, на управляващи органи на Оперативни програми 2014 – 2020 г. и др. 
 
Сред представените технологични решения и услуги бяха приложения на дистанционните изследвания изследвания от космоса, предлагани от Евросенс– 3D моделиране за целите на градоустройството, Управление на крайбрежни зони, диги, магистрали, ж.п. линии и електропроводи, управление на районни отоплителни системи, депа за отпадъци и отходни води, определяне на топлинна загуба през покривите, приложения за земеделието,  за управление на риска, за безопасност и сигурност.
 

10.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад