Назад

Предстои презентация "Знаещият семеен бизнес"БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване, в партньорство с Малтийската асоциация на семейните предприятия организира презентация на тема  "Знаещият семеен бизнес". Тя ще се състои на 10 декември 2013 г. от 9.30 часа в Палатата.
 
Темата ще бъде презентирана от Марио Дука, председател на Малтийската асоциация на семейните предприятия, собственик на семеен бизнес и водещ специалист в областта.
 
Контекст
 
Семейният бизнес е  уникална система, която обединява семейство, бизнес и собственост по неделим начин. Той се отличава със своята приемственост, съвместяване на бизнес и семейни отношения, семейна култура, процес на бързо вземане на решения, гъвкавост и унаследяване.
 
И въпреки че в България семейният бизнес е още в своята младост, семейните фирми вече се изправят пред предизвикателството на преструктуриране и предаване в ръцете на следващото поколение.
 
Семейното бизнес консултиране не случайно има своите традиции в страни, където семейният бизнес се предава в ръцете на второ, трето, четвърто поколение наследници. Въпросите, които трябва да се решават, и проблемите, които възникват, са общи, независимо от държавата, културата, времето или икономическата ситуация. Използвайки система, където семейство, бизнес и собственост се разглеждат в тяхната неразривна цялост, семейният бизнес консултант е в състояние да приложи холистичен подход и да предложи решения, които да отчитат спецификата на предизвикателствата, пред които се изправят семействата в  бизнеса.
 
Над 42% от българските компании наричат себе си семейни и повече от 20% от общия икономически оборот на бизнеса в страната се дължи на частни семейни фирми, които дават работа на повече от 28% от работната сила в страната.
 
Фирмите, желаещи да се включат, следва да изпратят имейл свободен текст за регистрация на bcci.centre@bcci.bg с наименование на фирмата, представител, позиция, координати.
 
За допълнителна информация: тел.: 02/8117 477, 981 66 26

09.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад