Назад

БТПП и Камарата на строителите в България разширяват сътрудничеството

В БТПП се проведе среща между председателя на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Светослав Глосов и председателя на Палатата Цветан Симеонов. В срещата взе участие и изпълнителният директор на Камарата инж. Иван Бойков.
 
Камарата на строителите в България е пряк член на Палатата от 1992 г. 
 
В хода на разговора бе констатирано, че е необходимо сътрудничеството между двете организации да се разшири, предвид затрудненията в икономиката и по-специално в строителния бранш, както и съществуването на сериозен потенциал за съвместно участие в проекти. 
 
Особено важно  е да се постигне  значително подобрение в нормативната база и практиката на провеждането на обществени поръчки.
 
Изхождайки от добре развитите регионални структури на КСБ и БТПП и вече установените връзки между регионалните представителства, е необходимо сътрудничеството да се разшири и с останалите региони.
 

09.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад