Назад

GS1 България популяризира приложението на стандартите GS1 с поредица от семинариВ рамките на месец ноември 2013 г. GS1 България при БТПП проведе поредица от семинари, посветени на стандартите GS1 и тяхното приложение в България. Първият семинар „Маркиране на стоките с баркод. Общо представяне на системата GS1.“ се проведе в средата на ноември и имаше за цел да въведе в структурата на стандартите и техните направления, както и процеса за разработване на нови стандарти. Особено внимание бе обърнато на методиката за еднозначна, уникална и валидна в цял свят идентификация на потребителски стоки, логистични единици и фирмите по веригата за снабдяване. 
 
Втория от поредицата семинари „Баркод символ GS1 DataBar  - технически характеристики, приложение и предимства“ бе посветен на възможностите, които предоставят стандартите GS1 за еднозначно маркиране на стоки с променливи тегла и пресни продукти. За тези продукти и за нуждите на проследимостта е важно партидата и срока на годност също да бъдат кодирани с баркод символ, което позволява своевременно отразяване на тази информация в информационните системи, както и по-добро управление на сроковете на годност, и бърза реакция при нужда от изтегляне на продукти от пазара. 
 
Третият семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”, който се проведе вчера, бе посветен на стандартната идентификация на логистичните единици за нуждите на транспорта и складирането. Използването на стандартен етикет в комбинация с електронен обмен на данни повишава ефикасността при приемане и експедиране на стока, и намалява вероятността за грешки.
Обявените теми имат тясна връзка с тенденциите, които се очертават на пазара в България, най-вече по отношение на веригата за доставка на хранителни продукти и не само. Освен от представители на фирми от този сектор, семинарите бяха посетени и от представители на фирми от строителната индустрия и спортните стоки. С всеки следващ семинар, броят на участниците се увеличаваше, а вкрая фирмите имаха възможност да задават по-конкретни въпроси към експертите на GS1 България, свързани със спецификата на тяхната дейност и етапа на използване на стандартите GS1. На участниците ще бъдат издадени сертификати.
 

27.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад