Назад

БТПП е партньор на Дипломатическия институт при обучения по икономическа дипломация

Дипломатическият институт към министерството на външните работи организира курс по Икономическа дипломация в периода 21-29 октомври 2013 г. В рамките на този курс БТПП, съвместно с Дипломатическия институт, днес организираха обучение на тема: „БТПП в услуга на бизнеса и ролята на неправителствените организации“.
 
Участниците в лекцията бяха запознати с дейността на БТПП, като бе обърнато внимание на възможностите, които Палатата предоставя чрез своята активност и услуги за подпомагане на бизнеса.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов и ръководителите на отделните дирекции към Палатата акцентираха върху дейностите на Палатата за:
  - подобряване условията за бизнес;
  - съдействие за развитието на предприемачеството чрез експертна помощ, информация и обучение;
  - насърчаване на износната ориентация на фирмите;
  - разширяване на създадените бази данни;
 - организиране на събития свързани с повишаване на конкурентноспособността на българската икономика и сътрудничество в областта на иновациите;
  - осигуряване на компетентно и качествено обслужване на клиентите;
  - изготвяне на анкети и анализи по актуални икономически теми.
 
Цветан Симеонов представи и ролята на неправителствените организации в икономическата политика на страната.
 
Бе представен проектът на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването ѝ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 

25.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад