Назад

БТПП проведе семинар „Ефективно управление на персонала” по проект PLATOБТПП

 
На 21 януари 2011 г. БТПП проведе семинар на тема „Ефективно управление на персонала - постигане на мотивация, отговорно поведение, висока производителност”. Семинарът се организира в рамките на проект PLATO и е първият от девет семинара, които ще бъдат проведени до края на 2011 г. Участниците в семинара бяха подробно запознати с предпоставките за добро управление на персонала, както и с необходимите стъпки и действия нужни за изграждане на мотивираща среда и ефективна междуличностна комуникация във фирмата.

Лектор на семинара беше г-жа Таня Бояджиева, хоноруван преподавател  по управление на човешките ресурси към СУ „Климент Охридски” и Нов Български Университет и управител на консултантската фирма ТАБ ЕООД. Опитът й също включва 4 години като ръководител на консултантски отдел в международната одиторска и консултантска фирма Ernst & Young  и 5 години като ръководител на екип за консултантски услуги по персонала към друга голяма одиторска и консултантска фирма - Deloitte. Тя е основател и първи председател на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси.

21.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад