Назад

Българска бизнес делегация в Ливан

20-22 декември 2010г.


Снимка ® БТПП
По време на официалното посещение на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов в Ливан, 20-22 декември 2010 г. БТПП организира ливанско-български бизнес форум. Участниците от българска страна – 15 фирми се срещнаха със свои партньори от Ливан. Общи бизнес интереси се очертаха в областите: машиностроене, металообработка и метални изделия, хартиена промишленост, енергетика, строителство, строителни материали, мебели, хранително-вкусова промишленост, търговия и туризъм.
Бяха проведени срещи с партньорски организации на БТПП – Палатата на  търговията, индустрията и селското стопанство на Бейрут и планината Ливан и Ливанския икономически форум.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков приветства бизнес форума, провел се на 21 декември в Бейрут. Той изрази готовността на правителството да подкрепя съвместната работа в областите търговия, туризъм и енергетика. Подчерта, че бизнесът между България и Ливан е с дълга история и добри резултати – в Ливан са били изградени много обекти със съдействието на български строителни и инженерингови компании. Като потвърждение на държавната подкрепа по време на посещението бяха подновени две споразумения – за взаимно насърчаване на двустранните инвестиции и за сътрудничество в туризма.
От името на Палатата на търговията, индустрията и селското стопанство на Бейрут и планината Ливан участниците бяха поздравени от г-н Габи Тамер, зам.председател. Ръководителят на българската бизнес делегация – г-н Александър Кашукеев, член на УС на БТПП и председател на борда на директорите на Рудметал АД също се обърна към фирмите като разясни, че посещението е отговор на визитата в София на ливанска бизнес делегация, придружаваща министър-председателя на Ливан, Н.П. г-н Саад Харири в края на март тази година.
Г-н Кашукеев също каза, че съществува традиционно добро сътрудничество между бизнес средите от България и Ливан. Взаимните инвестиции не са големи по обем и има какво да се направи в тази област. Ливан е на 45 място сред чуждестранните инвеститори в България. Според него следните области са перспективни за взаимни инвестиции: туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, банково и застрахователно дело, металообработка и производство на метални изделия, енергетика, хранително-вкусова промишленост, преработвателна и лека промишленост, недвижими имоти и др.
На форума стана ясно, че в България работят около 300 ливански фирми, със смесен или изцяло ливански капитал и имат добри постижения и показват отлични практики. Имената им са известни и признати: “НЕОХИМ” АД - Димитровград, “ВИНПРОМ КАРНОБАТ”, “MY DAY”, “PAIN D`OR-България”, транспортната фирма GEZAIRI.
Г-н Кашукеев подчерта и реалните възможности български и ливански фирми съвместно да участват в проекти в Ирак за възстановяване на инфраструктурата на страната и по-специално Багдад и региона.
Председателят на Агенцията за инвестиции на Ливан, г-н Набил Итани представи инвестиционния климат в Ливан. От 2003 г. насам Агенцията е подпомогнала развитието на повече от 40 инвестиционни проекта. Ливан е сред страните, най-големи получатели напреки чуждестранни инвестиции в региона – 4,8 млрд. долара през 2009 г.
Ливан се представя не като самостоятелен пазар, а като първата стъпка и врата към пазара на Средния Изток. Населението на страната е около 4,7 млн. жители, а в цял свят има още около 7 млн. ливанци. Икономическият растеж на страната през последните 4 години се движи в рамките на 4% годишно. Преките чуждестранни инвестиции са насочени към секторите недвижими имоти – 44%, строителство на жилищни сгради – 26%, туризъм – 22%, селско стопанство 2%. В Ливан данъците са относително ниски в сравнение със съседните страни. Качеството на живот се оценява високо. Повече информация на www.idal.com
Посещението бе подготвяно и със съдействието на създадения през 2002 г. Българо-ливански бизнес клуб към БТПП, който обединява български и ливански фирми, с общи интереси. Клубът е отворен за присъединяване на нови фирми, желаещи да разширят своите позиции в Ливан или България.
В резултат от срещите на бизнеса бе договорено следното:
- Проучване възможностите за възстановяване на вноса на нефтени продукти от България в Ливан, който формираше 75% от българския внос през 2007 и 49% през 2008 г.
- Сътрудничество в областта на добива на естествени камъни.
- Съвместна дейност при производство и доставка на метални контейнери за отпадъци, стълбове за електропреносната мрежа и др.
- Сътрудничество за изграждане на соларни панели за добив на енергия. В Ливан има недостиг на електроенергия и в часовете на режим на електричеството масово се използват генератори, работещи с мазут.
По време на престоя си в Ливан българската бизнес делегация се запозна с проекта за укрепване бреговата ивица в централната част на Бейрут. Проектът се изпълнява от компанията SOLIDERE, която е възстановила и центъра на града, който е бил напълно разрушен от войната. Проектът обхваща завоювана от морето територия чрез насипване на строителни материали от разрушени сгради в Бейрут. Новата територия ще бъде облагородена като парк за разходка и отдих край морето. Но основната й функция е да спира силните морски вълни, които при бурно време са с разрушаваща за брега сила. Съоръжението е с дължина 1300 м, ширина в посока на брега 25 м. и височина 13 м. насложени са 4 слоя различни материали, чиято цел е да укротяват вълните. Изследвания показват, че дори вълна от цунами – до 7 м. ще бъде укротена от този строеж.

23.12.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад