Назад

Среща с председателя на Съюза на архитектите в България      Председателят на Съюза на архитектите в България арх. Георги Бакалов посети БТПП на 17 януари 2011 г. Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов обсъди с него бъдещото сътрудничество на двете организации.
      Съюзът на архитектите в България организира среща на Форума на архитектите от Черноморския регион към Международния съюз на архитектите, която ще се състои в гр. Варна в периода 30 април – 1 май 2011 г. Темата на срещата е „Идеи за пространствен модел на устойчиво развитие в Черноморския регион с културен ландшафт и повишена капиталност на териториите – хоризонт 2015 – 2050 г.” Основната цел на срещата е комбиниране усилията на експерти, бизнесмени и политици  Бе договорено БТПП да подкрепи събитието и да съдейства за участие на представители на бизнес средите от страните, включени в организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

       Г-н Симеонов се ангажира съответните браншови организации, членуващи в БТПП да бъдат информирани за срещата и да участват активно в нея. Като съпътстващо събитие ще бъде подготвена и изложба с идеи на архитекти от отделните държави в Черноморския регион по темата.
17.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад