Назад

БТПП отпечата 18-тото издание на "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2011"Българската търговско-промишлена палата, отдел "Панаири и изложби" отпечата 18-тото издание на "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2011". Утвърдилото се като единственото реномирано издание в България, с винаги актуална и точна информация Календарът съдейства на българските и чуждестранни фирми при избора им на прояви, в които да участват и посетят и дава изчерпателна информация на български и английски език за всички панаири, изложби, салони, изложби-договаряния, базари, провеждани в България, което отговаря на големия интерес и запитвания както от страната, така и от чужбина.

Календарът има следната структура:
• панаири и изложби по градове
• панаири и изложби по браншове
• панаири и изложби по хронология
• реклами
Цена 3 лв. (с вкл. ДДС)

Съкратената електронна версия на “Календар на панаирите и изложбите в България 2011” е поместена на сайта на БТПП на адрес:
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/calendar


Отдел “Панаири и изложби”
БТПП
02/981 66 26, 989 72 40
E-mail: fairs@bcci.bg


28.12.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад