Назад

Среща на Евроклуба при БТПП във връзка с поемането на председателството на Съвета на Европейския съюзНа 10.01.2011 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе среща на Евроклуба при БТПП във връзка с поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Република Унгария от 1 януари  2011 г.

Изразявайки мнение, че Унгарското председателство стартира в труден за Европейския съюз период,  г-н Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, предостави думата на Н.Пр. г-жа Юдит Ланг, посланик на Република Унгария за представяне на унгарските приоритети.

Г-жа Ланг запозна присъстващите с ключовите области в унгарското председателсттво, а именно:

  • Осигуряване на растеж и заетост за съхраняване на европейския социален модел чрез подпомагане на малките и средни предприятия в общността
  • Развитие на общи политики в областта на  селското стопавство, производството на енергия и и водните източници, с акцент върху Дунавската транснационална стратегия
  • По-нататъшно осъществяване на Стокхолмската програма, разширяване на Шенгенското пространство с присъединяването на България и Румъния и съхряняването на  общите  европейски ценности на съюза в интерес на гражданите му
  • Подпомагане  на преговорите за присъединяване на Хърватия, продължаване на преговорите за членство на Турция в ЕС и интегриране на Западните Балкани.

Унгарското председателство ще отдели  внимание на политиката на иновациите, продължавайки започнатото от предишното Белгийско председателство, в областта на интелектуалната собственост и финансирането на научните изследвания.

С особен интерес бе посрещнато обръщението на г-н Томислав Дончев, министър по управлението на средствата от ЕС, който подчерта необходимостта от по-добро   синхронизиране и по-силна обществена подкрепа за интеграционните политики на ЕС. Министър Дончев изтъкна, че бизнесът се нуждае от ясни сигнали и прогнозируемост в различните сфери.

За европейската интеграция говори председателят на БТТП Цветан Симеонов. В българското обществено пространство трябва да се дава повече информация за този проблем. Хората трябва да получават своевременна и разбираема информация за законовите промени, които се готвят в Брюксел, изтъкна г-н Симеонов.

Г-н Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк обърна внимание на факта, че българската икономика успя да се приспособи към външните шокове, на които бе изложена и в момента се наблюдава засилване на  перспективите за растеж  като  публичните финанси остават стабилни и темповете за усвояване на средствата от ЕС се ускоряват.

На срещата присъстваха посланици, икономически съветници и търговски представители на страните-членки, страните-кандидатки и на асоциираните страни на ЕС, представители на държавната и общинска администрация, браншови организации, членове на Управителния съвет на БТПП, предприемачи и журналисти.

 
                ЗВУКОВ ФАЙЛ НА ЦВЕТАН СИМЕОНОВ                  
            
                ЗВУКОВ ФАЙЛ ИНГРИД ШИКОВА


11.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад