Назад

Бизнесът ще разчита на повече прозрачност в обществените поръчки

На държавата и на общините ще им излиза по-евтино.


БТПП представи становище в духа на налагащото се намаляване на административната тежест и на пречките пред бизнеса. Смятаме за задължително включването на представители на браншовите организации в комисиите по оценка, като в този състав комисиите дават становище и в случаите, когато се налага преминаване от открита процедура към процедура по договаряне с обявление (когато естеството на доставката, услугата или строителтвото не позволяват преварително определяне на стойността; естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации и др. посочени в чл. 84 от ЗОП специфични случаи). Така трябва да се потъпва винаги, когато се налага съкращване на сроковете по процедурите по обществена поръчка.

Предложихме да се нормира срок за плащане от Възложителите не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на изпълнение на обекта на поръчката. Срокът за плащане да може да се удължава, ако това е обективно обосновано от специфичното естество или особеностите на договора, като не се надвишават 60 календарни дни. За по-дълъг срок на плащане да се изисква писменото съгласие на двете страни.
Смятаме за важно се регламентира забрана за възложителите да включват показателеля «срок за плащане» за оценка на икономически най-изгодна оферта, защото това се оказа средство за нелоялно елиминиране на «неудобните» участници.

Нашето предложение е да се регламентира поддържането на т.н. „черни списъци” за неизрядните фирми, защото по виждането на нашите членове, не бива на старта на всяка обществена поръчка изрядните изпълнители да бъдат третирани наравно с онези, които вече имат нарушения в изпълнение на предишни поръчки. Не бива спазващите правилата фирми да са наравно с онези, които са разчитали на допълнителни анекси, при положение, че преди това са спечелили търг с най-ниска цена или с най-отложен срок за плащане.
Точно на такива най-често се плаща много по-рано, за изненада на останалите участници в търга.
По същия начин не може при оценката да се поставят аргументи като гаранционен срок, който понякога се определя за ... сто години. По-важно да бъде предвидено едно по-широко участие на външни организации в комисиите за оценка на проектни предложения. Това че от даден бранш ще имаме участие на оценители, които също ще носят отговорност по закон за своето участие, ще позволи процедурите да бъдат по-прозрачни. Това ще позволи включване на повече данни за фирмите и параметрите на поръчката в Регистъра по обществени поръчки. Така всяка фирма от бранша, дори да не е участвала в тържната процедура да може да провери в интернет условията , правилата , сроковете и цените. Тогава и на държавата и на общините ще им излиза по-евтино.
За нас регламентирането на повечето прозрачност ще спаси цялата система на обществените поръчки от съмненията за задкулисни договорки и за анекси след изтичането на сроковете.

Ние смятаме, че повече не бива да се разчита на поправки правени на коляно, защото и по време на дискусията стана дума, колкото повече поправки се правят в един закон, толкова логиката се променя и често прозрачността на която бизнеса разчита става жертва.


10.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад