Назад

Обществено обсъждане на Акт за Единния пазар на ЕС

Акт за Единния пазар: за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика

Разработеният документ от Европейската комисия съдържа 50 предложения във всички икономически сектори, обвързани с водещи инициативи по Стратегията "Европа 2020" и други стратегически документи и са насочени към подобряване на неговото функциониране. Тези мерки са основата, върху която трябва да се състои активен диалог на национално ниво с всички заинтересовани страни - администрация, бизнес, граждани, и тяхното максимално обвързване и ангажиране с изпълнение на целите на Акта за единния пазар.

В тази връзка Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организира  обществено обсъждане, в което каним да се включат всички представители на бизнеса.

Мнения, бележки и коментари по предложенията в документа могат да бъдат изпращани на ikan@bcci.bg (отдел „Икономически анализи и политика, БТПП) и euint@mee.government.bg (МИЕТ, Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите") до 28.02.2011 г. 

Вашата активност е изключително важна, затова БТПП се ангажира на фирмите, изпратили бележки и коментари (до e-mail ikan@bcci.bg) да предостави безплатно електронния вариант на „Инфобизнес” за срок от 1 месец.


17.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад