Назад

БТПП подписа споразумение с Японската Асоциация за търговски арбитраж

Днес, на 24 януари 2011 г. бе подписано Споразумение между Българската търговско-промишлена палата(БТПП) и Японската Асоциация за търговски арбитраж (ЯАТА). В среща преди официалното подписване на документа участваха Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, Огнян Донев, председател на КРИБ, Цоло Вутов, президент на Геотехмин ООД и член на Управителния съвет на БТПП.

В разговорите, министър Трайков потвърди намерението на Правителството да поддържа нивата на данъчно облагане на най-ниските равнища в ЕС и да продължи процеса на намаляване на административните бариери за бизнеса. Изразено беше задоволство от подписването на Споразумението и увереност, че то ще бъде още един гарант за доверието между бизнес средите от двете страни. От българска страна Споразумението бе подписано от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП и член на Арбитражната колегия на АС към Палатата, а от японска от г-н Косуке Ямамото, председател на ЯАТА.

Предишното Споразумение между двете институции е от 1961 г. и не отговаря на съвременните изискваня на търговския арбитраж и на условията в България, като страна-членка на ЕС с работеща пазарна икономика. В новото Споразумение освен сътрудничество в областта на арбитража се предвижда и сътрудничество в областта на медиацията, помирението и другите алтернативни способи за разрешаване на спорове.

Предвижда се в листата на международните арбитри на двете институции да се включват арбитри, предложени от всяка от страните. Отправена бе покана до г-н Ямамото да посети България и да се запознае на място с постиженията на АС при БТПП, особено в сферата на вътрешния арбитраж. Поканата бе приета със задоволство от японска страна.

В процеса на разговорите стана ясно, че броят на делата в българския арбитраж е 10 пъти по-голям от този в ЯАТА, заради по-широкото използване на арбитража в разрешаване на вътрешни спорове. Двете страни се договориха да обменят и поддържат цялата необходима информация за процедурите и актуалната практика в двете страни да са на разпожение на заинтересованите фирми.


24.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад