Назад

Разширява се представителството смесените търговски палати в България


   На втора среща представители на смесените палати в България, при домакинството на Турско-българската търговско-промишлена палата, бе взето решение смесените палати, съвети и асоциации на бизнеса да създадат един неформален клуб за сътрудничество, обмен на информация и бизнес идеи.
Според председателя на БТПП Цветан Симеонов първоначалната идея тази за формация да обхваща смесени европейски палати се е разширила и на срещата вече ще участват представители на организации на бизнесабез георгафски ограничения.

   Председателят на Турско-българската ТПП г-н Зеки Байрам отправи покана и към други смесени бизнес организации да се присъединят към клуба.

   Г-н Марко Монтеки, председател на Италианската търговска палата в България сподели, че очаква сътрудничеството между членовете на клуба да се разрасне до толкова, че те да могат съвместно да излизат с мнения и становища за подобряване на бизнес средата в България и със съдействието на БТПП тези мнения да достигат съответните представители на правителството и администрацията.

   Участниците обобщиха необходимостта от определяне на общи принципи на Клуба, създаване на интернет страница и се обединиха около идеята за съставяне и приемане на Етичен кодекс на членовете на клуба. Следващата среща на смесените палати ще се проведе в БТПП през месец март 2011 г.

21.01.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад