Назад

Либерализацията на енергийния пазар и иновациите дискутираха експерти

Либерализацията на пазара и енергийната ефективност в страната ще доведат до повишаване на конкурентоспособността, изтъкна председателят на БТПП Цветан Симеонов, откривайки проведената в БТПП кръгла маса, посветена на либерализацията на енергийния пазар, създаването на енергийна борса и осигуряването на финансиране на процеса, включително и със средства от Фондовете на ЕС в периода 2014 - 2020 година. Цветан Симеонов акцентира върху важността на енергийния сектор за икономиката на България и призова участниците в кръглата маса да дадат своя принос за предлагането на най-добри решения. Моментът е подходящ и БТПП се ангажира да ги придвижи до съответните институции, заяви Цветан Симеонов. „БТПП вярва в либерализацията на икономиката като средство за повишаване на нейната ефективност. Нямаме съмнение, че даже началото да бъде свързано с трудности, в по-далечна перспектива, ще има полза за българската икономическа среда и за фирмите, които са взели решение да инвестират в страната“, каза още той.
 
Няма много конкретни цифри в програмата на новото правителство, но принципните насоки нас ни устройват – либерализация; мерки, които да ликвидират изкуствено създадените монополи, отбеляза още Цветан Симеонов и подчерта, че на бизнеса му е необходима спокойна икономическа среда без заплахи от катаклизми.
 
Доц. Симеон Елазаров, изпълнителен директор на Софийската стокова борса представи възможните перспективи за създаването на енергийна борса у нас, както и за останалите проявления на либерализацията на енергийния пазар в Република България. Той запозна участниците със сътрудничеството на Софийска стокова борса с НЕК, енергийната борса, подходи за създаване и определяне на продуктовата верига. 
 
Г-н Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП представи възможни нови мерки в ОП „Конкурентоспособност и иновации” и в ОП „Регионално развитие”, осигуряващи финансирането на либерализацията на енергийния пазар у нас през предстоящия програмен период 2014 – 20120 година.
 
Христо Миленков, бивш председател на Комисията по стокови борси, запозна гостите с основни насоки пред развитието на либерализацията на енергийния пазар в Република България в контекста на потребностите от електрическа енергия в страните от Централна и Източна Европа. Той представи четири типа енергийни пазари и посочи като най-подходяща за България практиката в Лайпциг. Христо Миленков насочи вниманието на аудиторията към въпросите за перспективите на енергийния пазар, водородния цикъл и ползите от ядрената енергетика, био масата и нейното приложение.
 
Адвокатите Николай Кискинов и Светослав Димитров от енергийния екип на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” представиха нов модел в насърчаването на производството на зелена електроенергия  - създаване на Фонд за компенсиране на разходите от изкупуване на електроенергията от ВЕИ, както и въвеждане на пазарен механизъм за стимулиране на зелената енергия.
 
Изложените идеи и становища възбудиха голям интерес у присъстващите представители на бизнеса, браншовите организации, БАН и университетските среди.
 
Презентациите, представени по време на кръглата маса може да видите тук:  
 
 
След кръглата маса се проведе общо събрание на Съета по иновации, на което бе отчетен периода от 11.05.2011 – 30.05.2013. Беше приет план за Съвета за 2013 – 2014 година и гласуван състава на Бюрото на Съвета.
 
Гласуваният на 30 май 2013 г. състав на Бюрото на Съвета по иновации можете да видите тук.
 

31.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад