Назад

БТПП с шестима представители в Националния институт за помирение и арбитраж 

 
За арбитри от Палатата са избрани Цветан Симеонов, Валентина Зартова и Лъчезар Искров, а за посредници - Антон Лалов,  Здравка Георгиева и Росица Спасова.
 
Националният институт за помирение и арбитраж е изграден на трипартитен принцип. Ръководни органи на института са надзорен съвет и директор. В надзорния съвет участват представители на държавата, на представителните организации на работодатели и синдикати.
 
НИПА съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работодателя, от една страна, и работниците и служителите – от друга. Всяка от страните по колективен трудов спор може да потърси съдействието на института за уреждането му чрез посредничество или  арбитраж. Взетото в процеса на арбитража решение е окончателно и задължително за страните.

23.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад