Назад

Проект „ADB Multiplatform“ на БТПП - представен на партньорска среща в Констанца, Румъния

В периода 21-23 май 2013 г. в гр. Констанца, Румъния се състоя среща на партньорите по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа”. Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата жeлезопътна мрежа и речна система в Югоизточна Европа. Конкретните цели на проекта са свързани с оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез използване на центровете за мултимодален транспорт и въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.

 
В рамките на срещата бе изнесена презентация на изпълнените до момента дейности от страна на БТПП. Бе представен и одобрен разработения въпросник за проучване на използваните от фирмите IT средства за управление на интермодалния транспорт. Крайната цел е предлагане на фирмите на комплексни транспортни решения при възможно най-добри икономически условия.
 
Основните дейности, които БТПП изпълнява в рамките на проекта са свързани с:
- проучване на митническите процедури в България и анализ на основните проблеми, с които представителите на бизнеса се сблъскват при транспортиране на стоки;
- проучване на речната информационна система в България и описание на съществуващите РИС услуги, както и извеждане на препоръки с цел подобряването им;
- хармонизиране на съществуващите практики при превоз на стоки на територията на Югоизточна Европа чрез използване на мултимодални транспортни решения;
- изготвяне на план за действие - изводи и препоръки за използване на средствата за проследяване на мултимодалните транспорти от мултимодални центрове.
 
В края на проекта е предвидено създаване на центрове за мултимодален транспорт в редица страни, сред които и България. Подобен тип център ще обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта и логистиката, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски.
 
 
За повече информация:
Дирекция „Европейска интеграция и Европейски проекти“, БТПП
Наталия Дичева, ръководител проект
Тел: +359 2 8117 416
bcci_projects@bcci.bg 
 

23.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад