Назад

Голямото предизвикателство за българската икономика остава развитието за нейния експортен потенциал

БТПП участва в представянето на изследване на тема: „Устойчив растеж, базиран на експортно-ориентиране икономическа стратегия“. Организатори са Фондация „Фридрих Еберт“, бюро България и Институт за икономическа политика.
 
Изследването бе представено от автора: проф. Андраш Инотай – Почетен президент на Институт за икономическа политика и Директор „Изследвания“ в Институт за световна икономика към Унгарската академия на науките. Проф. Д-р Гарабед Минансян от Института за икономически изследвания при БАН коментира проучването.
 
Изследването разисква българския износ в Европейския съюз и в регионален план, и обхваща развитието на българската външна търговия, географската ориентация и стоковия модел на износа и вноса.
 
Бяха коментирани възможностите за устойчив растеж базиран на експортно-ориентирана икономическа стратегия с детайлен анализ на силните и слабите страни на износа. 
 
Препоръките на проф. Андраш Инотай са насочени към няколко важни въпроса:
 
дефиниране на секторните приоритети, без да се нарушават правилата за конкуренция на ЕС и чрез избягване на изкривяваща пазара намеса от страна на държавата в развитието на икономиката 
 
подходяща икономическа политика, базирана на предоставяне на достатъчно квалифицирана работна ръка в съответния експортно ориентиран сектор.
 
Проф. Инотай отбелязва, че всеки друг подход, базиран на протекционизъм и растеж, генериран от вътрешното търсене, не води до устойчивост в развитието.
 
Резултатите от изследването по отношение на експортно-ориентирания растеж и механизмите за стимулирането му съвпадат с позициите на БТПП.
 

28.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад