Назад

Среща в МИЕТ във връзка с програмирането на новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”Финализирането на частта за подкрепа на бизнеса в сектор „Земеделие и хранително-вкусова промишленост” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за следващия програмен програмен период дискутираха вчера (27 май) в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представители на различни институции, сред които БТПП.
 
Бе отбелязано, че не е направен задълбочен анализ на изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, изпълнявана през настоящия програмен период, преди да се премине към разработката на новата оперативна програма. Като съществен недостатък на сега действащата оперативна програма бе посочен незначителният процент (5.7%) от усвоените средства по програмата за иновации и категорично бе заявено от всички участници, че това не бива да се допуска през следващия програмен период.
 
По-специално внимание бе отделено на Техно-Парк – Пловдив в областта на хранително-вкусовата промишленост, като се подчерта значимостта му за бъдещото интензивно развитие на сектора. Представи се и възможността за финансиране на създаването на обща/споделена разпознаваема марка за българските хранителни продукти.
 
Фокусът бе поставен върху развитието на клъстерите в сектора, като се посочи, че се предвиждат два големи клъстъра – един в северна и един в южна България. Участниците в срещата изразиха съмнение дали е необходимо създаването на два такива мега клъстери, като подчертаха, че един е достатъчен, тъй като ще бъде трудно и вероятно формално да се раздели участието на БАН в два почти идентични клъстера.
 
Въпреки настояването на повечето участници в срещата за по-голям интензитет на финансиране, съгласно изискванията на Европейската комисия през следващия програмен период, има вероятност той да бъде намален. БТПП е изразила категорична позиция, че е необходим по-съществен размер на финансирането по отделните проекти.
 

28.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад