Назад

Обсъждане на предложения за промени в Правилника за работа на Народното събрание„Каквито и промени да бъдат направени в парламентарния правилник, контролът по неговото прилагане е голямото предизвикателство към ръководството на 42-то Народно събрание”. Това заяви главният секретар на БТПП Васил Тодоров пред зам.-председателя на парламента Мая Манолова при обсъждането на идеи за изменения в правилника за дейността на Народното събрание.

Необходимо е да има гаранции за спазване на нормите на Правилника за работа на Народното събрание и съответно по-сериозен контрол от страна на ръководството на парламента, подчерта Васил Тодоров. Като аргумент той посочи пример от края на дейността на 41-то Народно събрание, когато при приемането на промените в Закона за публичност на имуществото на висши държавни служители половината от разписаната процедура за приемане на закони не беше спазена.
 
Главният секретар на БТПП отбеляза, че по отношение на оценката за въздействието на законодателните промени е добре да се разработи методика, която да стандартизира процеса и да улесни МС и народните представители при упражняването на законодателна инициатива. 
 
По отношение на достъпа до информация, свързана със законодателния процес, според БТПП акцентът би трябвало на бъде върху публикуването в Интернет на всички съпътстващи законопроектите документи, тъй като те не представляват търговска тайна, вместо да се създават допълнителни процедури за достъп до информация. В тази връзка Васил Тодоров предложи да се въведат стриктни правила за публикуване на информацията, с която работят парламентарните комисии, на сайта на Народното събрание.
 
Главният секретар на БТПП обърна внимание на участниците в дискусията, че за по-малките фирми е проблем да следят промените в законодателството. „Много от тях не разполагат с платените правно-информационни системи и ако чрез Интернет можете да си осигурите достъп до по-важните закони, то такъв достъп е много труден до подзаконовите нормативни актове“, посочи Тодоров и подчерта, че е необходимо да се осигури правно-информационна система, която е безплатна и чието поддържане е обезпечено с публичен ресурс. Това ще е от полза за фирмите, които са по-малки и нямат консултанти – юристи, да съобразяват своята работа с последните промени в законодателството. Васил Тодоров изрази надежда тази идея, повдигана и при старта на предишния парламент и пред Министерския съвет, да бъде най-накрая реализирана.
 

27.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад