Назад

Стандартите GS1 в здравеопазването повишават безопасността на пациентите и ефективността на веригите за снабдяване 

На 5 юни 2013 г., от 10 часа в сградата на БТПП, зала А, ще се проведе среща с вицепрезидента на GS1 в здравеопазването г-жа Улрике Крийза.
 
Вицепрезидентът на GS1 в здравеопазването Улрике Крийза ще представи Стандартите GS1 в този сектор и как те допринасят за повишаване безопасността на пациентите и ефективността на веригата за снабдяване. Предвидена е и дискусия. 
През април 2013 година водещи производители на лекарства и медицински изделия, търговци на едро и болници от САЩ, Канада, Европа, Австралия и Япония подписаха становище, в което изразяват своята единна позиция, че стандартите GS1 са най-подходящи за здравната индустрия в световен мащаб (становището е достъпно на следния адрес: 
 
Това се случва малко след като през ноември 2012 г. McKinsey&Company публикува доклад, акцентиращ върху силата на единството и перспективите на глобалните стандарти в здравеопазването. В доклада се изтъква, че „внедряването и използването на единен световен стандарт в здравеопазването води до значителни ползи за безопасността на пациентите и намаляване на разходите".
 
GS1* е водеща международна организация с 40 годишен опит в разработването и внедряването на глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за доставка в различните отрасли. Сред тях са стандартите за автоматична идентификация, маркиране с баркод, електронен обмен на данни (EDI), синхронизация на данни. 
 
В сектор здравеопазване дейността на организацията се осъществява чрез работата на глобална доброволна потребителска общност GS1 Healthcare, която включва представители на различни участници по веригата за снабдяване в здравеопазването от цял свят. Мисията на GS1 в здравеопазването е да води здравния сектор към успешно разработване и внедряване на глобални стандарти като обединява усилията на експерти от този сектор, с цел да се гарантират безопасност на пациентите, сигурност и ефективност на веригата за снабдяване, проследимост на лекарства и медицински изделия, и правилна синхронизация на данни.
 
БТПП кани представителите на сектор здравеопазване, вкл. производители на лекарства и медицински изделия, дистрибутори, болници, аптеки, асоциации на индустрията и регулаторни органи да участват в срещата.
При интерес моля да се регистрирате на адрес:http://gs1bg.org/lang_bg/about.php?menu=3,1,9,0,0&event=14, по електронна поща на адрес:  gs1bulgaria@gs1bg.org или на телефони: 02/8117 604 и 567.Участието е безплатно. Лице за контакт: Цвета Братанова, Гл.експерт - Съвет GS1 България към БТПП.
 
_____________________________________________________________
*България е член на GS1 от края на 1991 година. Официален представител на България в GS1 e Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП). Въвеждането, развитието и контрола върху правилното приложение на стандартите GS1 в България се изпълняват от Съвет GS1 България към БТПП.
 

 

      

 


28.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад