Назад

Кръгла маса за либерализация на енергийния пазар и създаване на енергийна борса у насСъветът по иновации при БТПП оргазнизира кръгла маса на тема: „ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР И СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА БОРСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТОЗИ ПРОЦЕС, В Т.Ч. И С ЕВРОСРЕДСТВА ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г. НА ЕС”. Събитието ще се проведе на 30.05.2013 г. /четвъртък / от 10 часа в БТПП (ул. "Искър" 9).

 
 Основните въпроси, които ще бъдат поставени на кръглата маса са: 
 
1. Възможни перспективи за създаването на енергийна борса у нас, както и за останалите проявления на либерализацията на енергийния пазар в Република България.
2. Възможни нови мерки в ОП”Конкурентоспособност и иновации” и в ОП „Регионално развитие”, осигуряващи  финансирането на либерализацията на енергийния пазар у нас през Програмен период 2014-2020 г. 
3. Основни насоки пред развитието на либерализацията на енергийния пазар в Република България в контекста на потребностите от електрическа енергия в страните от Централна и Източна Европа
4.  Ролята на българския бизнес за либерализацията на енергийния пазар в Република България”
 
За допълнителна информация: Мирослава Маркова – технически секретар на Съвета по иновации - тел. 02 8117 494, e-mail: m.markova@bcci.bg
 
Програма на кръглата маса - ТУК
 

27.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад