Назад

БТПП с почетен диплом от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС 

Българска търговско-промишлена палата получи почетен диплом от УНСС, катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за оказана подкрепа и принос за развитието на катедрата. Отличието бе връчено на председателя на БТПП Цветан Симеонов от ръководителя на катедрата проф. д-р Лалко Дулевски при откриването на юбилейната научна конференция „Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства“. 
 
Форумът се проведе в УНСС на 17 май 2013 г. по повод 40-годишнината на катедрата „Човешки ресурси и социална защита“, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 22-годишнината на специалност „Застраховане и социално дело“. Сред участниците и гостите бяха и зам.-министърът на труда и социалната политика Петър Стоянов, президентите на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев и на КНСБ Пламен Димитров, управителят на НОИ Бисер Петков, представители на Агенцията по заетостта и други институции и организации, както и на академичната общност.
 
„Независимо, че БТПП винаги е защитавала интересите на работодателите, никога не забравя, че без човешкия капитал никоя машина няма как да проработи. Никога не забравяме, че все още не е измислено и едва ли ще бъде измислено производство, което да може без човека“, подчерта в изказването си председателят на Палатата Цветан Симеонов. Той изтъкна важността на труда на преподавателския екип на УНСС и пожела още много успехи на катедрата и възпитаниците й.
 
Според направената рекапитулация от УНСС за чествания период, катедрата са завършили 15 000 души, сред които 7 министри и ръководители на централни ведомства, 7 зам.-министри, 25 професори, 42 доценти, много магистри и доктори в областта на управлението на човешките ресурси. Това е и катедрата с най-много професори в преподавателския състав. 
 
„Днес катедрата е водеща в България в областта на труда и човешките ресурси“, изтъкна ръководителят й проф. Лалко Дулевски и подчерта, че в последните две- три десетилетия това е единствената катедра в България по тази проблематика. 
 

18.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад