Назад

Нараства интересът към глобалния език на бизнеса - GS1
Все повече фирми се стремят да усвоят и прилагат глобалните стандарти GS1. За това допринасят специализираните курсове, провеждани от БТПП и нейни партньори. Обучените курсисти получават сертификати.

 
При висок интерес протече проведеният вчера в мултимедийната зала на фирма Unimasters Logistics PLC курс, посветен на глобалния език на бизнеса - GS1. Курсът се организира от GS1 България към БТПП със съдействието на "Викорс" АД. Програмата на курса включваше представяне на различните направления на глобалните стандарти GS1 и полезна информация за приложението им в България. Зададени бяха много въпроси, които лекторът Христо Содев - изпълнителен директор на Съвет GS1 към БТПП, компетентно разясни. 
 
Основната компонента на системата от стандарти GS1 е автоматичната идентификация и маркиране с баркод на търговски и логистични единици, услуги, локации, амбалаж и други. Това приложение се е утвърдило като най-масово използвано по цял свят и в различните сектори на индустрията, и съществено допринася за свободното движение на стоките. 
 
В комбинация със стандарта за електронен обмен на данните EDI, който също все по-широко се прилага и у нас, могат да бъдат постигнати по-ефикасна дистрибуция на стоките, по-бързо обслужване на клиентите на касите в магазините, съкращаване на разходите за обработката на информацията, намаляване на грешките, по-голяма точност при фактуриране, съкращаване на времето за складови операции, намаляване на запасите и подобряване на управлението на наличностите, подобрена интеграция на участниците във веригата за снабдяване, реализация на ефективни системи за проследимост и други.
 
Чрез регистрация и участие в курса представителите на фирмите могат да получат по-ясна и цялостна представа за същността на стандартите GS1 и тяхното приложение, и как могат да бъдат използвани за повишаване ефикасността на организацията във фирмата и по-добрата комуникация с останалите участници по веригата за снабдяване.
 

Линк

15.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад