Назад

Дискусия по промените в Закона за професионалното образование и обучение 

В Съвета на браншовите организации при БТПП се проведе среща-дискусия относно Проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Макар че планираните законодателни промени не могат едновременно да адресират всички нива на образователната система, изискващи реформа, стремежът е чрез предложения законопроект да се разкрият допълнителни възможности за продължаване на образованието и съответно улесняване достъпа до пазара на труда на по-голям брой лица.
 
В дискусията, която се състоя на 15 май, участваха зам.министърът на образованието, младежта и науката г-жа Мариaна Банчева, началникът на отдел „Професионално образование и обучение“ в просветното министерство Емилия Вълчовска, председателят на БТПП Цветан Симеонов, зам.-председателят на Съвета на браншовите организации при БТПП и член на Изпълнителния съвет на Палатата Лъчезар Искров, както и представители на браншови организации.
Емилия Вълчовска представи основните акценти в проекта за изменение и допълнение на ЗПОО и възможностите за отваряне на образователната система към партньорство с бизнеса.
 
Участниците в работната среща обсъдиха организацията и механизмите за въвеждане на обучение чрез работа, необходимите нормативни промени в Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда и др. 
 
В проекта е записано, че професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение), като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този вид обучение в професионалната гимназия се финансира със средства от държавния бюджет, а професионалното обучение в реална работна среда чрез наемане на работа в предприятието се финансира от работодателя. Съгласно проектозакона, професионално обучение чрез работа ще се провежда въз основа на договор сключен между професионалната гимназия и работодателя.
Законопроекта предвижда изменения при въвеждане на модулна организация на професионалната подготовка, нови гъвкави пътеки за придобиване на професионална квалификация, по-осезателно включване на работодателските организации в системата на ПОО, съответните промени в Кодекса на труда, свързани с договорите за ученичество и признаването на квалификацията на ученика. 
 
Всички фирми, които имат идеи за усъвършенстване на професионалното обучение и доближаването му до нуждите на бизнеса могат да ги отправят към Маргарита Дамянова, директор БТПП – ЦПOПКФО на следния e-mail: m.damyanova@bcci.bg
 
БТПП ще обобщи предложенията на своите членове и браншови организации и ще ги представи на МОМН. 
 

17.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад