Назад

Среща с председателя на район Тараклия, Молдова

Председателят на районен съвет Тараклия, Молдова Александър Гарановски посети БТПП и проведе среща с председателя на Палатата Цветан Симеонов. В дискусията се включи и Ангел Маринков, представител на Държавна агенция за българите в чужбина.

Александър Гарановски сподели, че районът е икономически слабо развит и ако до края на годината не се увеличат инвестициите е възможно закриване на безмитните зони. Тараклийският район предоставя възможности за инвестиции и бизнес в две свободни икономически зони, в които дейността е освободена изцяло от облагане от Република Молдова и дава възможности за износ на продукция безмитно в държавите от ОНД .
 
Председателят на районен съвет Тараклия допълни, че има неизползван потенциал в областта на млекопреработването, месопреработването и керамичния завод, който в момента не функционира.
 
През септември 2012 г. БТПП организира съвместно с  българското посолството в Молдова семинар на тема ”Възможности за бизнес и инвестиции в българския етнически район Тараклия, Република Молдова”. По време на събитието делегация от Тараклийския район представи бизнес предложения за българския бизнес, но за съжаление фирмите не са предприели конкретни действия и няма установени договорености.
 
Тараклийският район е разположен в южната част на Молдова, с население около 42 000 души, като 67% от тях са етнически българи, а 80% - с българско гражданство. 
 
Александър Гарановски подчерта, че българската идентичност, фолклор и традиции продължават да се съхраняват и до днес и че именно това подхранва интереса на месните бизнес среди към сътрудничество и партньорства с български фирми. Мащабите на район Тараклия са вече във възможностите и потенциала на българските делови среди и при равни други условия е нормално да бъде предпочетен за инвестиции като район с компактно българско население, което също очаква подобрение на своя жизнен статус.
 
БТПП също смята, че е необходимо да се подкрепят българските граждани и бизнес, независимо в коя държава се намират. Предстои Палатата да предостави допълнителна информация за условията и възможностите за развиване на бизнес в район Тараклия.
 

17.05.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад