Назад

БТПП представи интернет базираната си организационна система на пролетното заседание на Индустриалния форум

 

БТПП представи интернет базираната си организационна система на пролетното заседание на Индустриалния форум, което се проведе във Военния клуб.

Форумът е създаден в 2012 г. с цел засилване на диалога и по-тясно взаимодействие между държавата, индустрията и научно-изследователската общност за подпомагане развитието на отбранително-индустриална политика и съпътстващите я дейности.

За целите на сътрудничеството между партньорите в Индустриалния форум, БТПП предложи опита си в разработването на специализирани информационни системи. Иванка Иванова, главен експерт „Компютърни системи“ в БТПП демонстрира интернет базираната организационна система на Палатата за заседания и срещи на управителни органи на БТПП с оторизиран достъп.

Бе проявен интерес към адаптиране на системата за нуждите на управителните тела, експертните и тематични работни групи на Индустриалния форум. Изтъкна се и необходимостта от създаването на сайт на Индустриалния форум.

Сред участниците в заседанието бяха министърът на отбраната Тодор Тагарев и председателят на БТПП Цветан Симеонов. 


26.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад