Назад

Видео партньорство за млади предприемачи

Нов проект за развитие на младежкото предприемачество


Националната асоциация на общинските служители в България е партньор по проекта PAVITT – видео партньорство по Програмата „Младежта в действие“ на Европейския съюз. Водещ партньор е Сдружение на общини Горна Рибера – област Валенсия, Испания. Проектът ще се изпълнява 14 месеца на територията на България, Испания, Италия, Португалия и Турция. Младежи с висше образование от различни градове от България, които са подбрани от Българска търговско-промишлена палата и регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище, ще участват във видеоконферентни срещи и обучения със свои връсници от другите страни участници. Тази иновативна форма на комуникация е в основата на методологията на проекта. Чрез видео форми на общуване, обучение и консултации се цели да се провокира и активизира предприемачеството сред младите хора. 

Част от участниците от България вече посетиха автономна област Валенсия - Испания, за да се запознаят с условията и възможностите за създаване на собствен бизнес. Работното пътуване се осъществи по проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, чието продължение преминава в проекта PAVITT. Това съвпадна с първоначалната среща по младежкия проект. Домакините от Испания имат богат опит в работата с начинаещи предприемачи. Преди близо 10 години са създали Център за фирмени инициативи, който консултира и подпомага предприемчиви хора. Сдружението включва 35 общини  и обслужва население около 220 000 жители, на територия от 980 кв. км. и е създадено по проект на местното правителство със средства от ЕС. Това е предимно селскостопански район, чиято икономика се основава главно в отглеждане на портокали и ориз. Основните направления на сдружението са в областта на образованието и културата, социалните услуги, околната среда и туризма. Основната цел е насърчаване на местното развитие на региона като се използват местни ресурси. През последните няколко години с най-голямо икономическо значение са трите пазарни ниши: енергетика, околна среда и туризъм. В тези сектори се откриват нови бизнес възможности. 

24.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад