Назад

Съвет GS1 България към БТПП се включи в регионален форум в Тбилиси 

На 23 и 24 април  в Тбилиси, Грузия се провежда редовно заседание на Регионалния борд на Националните организации „GS1 в Европа”. В него участват представители на 30 национални организации в Европа. Съвет GS1 България към БТПП е представен от изпълнителния секретар Христо Содев. Домакин на събитието е GS1 Грузия.
 
Редовното заседание има важна роля за управление на дейността на организацията „GS1 в Европа”. От началото на тази година организацията вече е регистрирана в Брюксел като самостоятелно юридическо лице, което ще позволи по-активна комуникация с Европейската комисия и участие в европейски проекти. Освен окончателния финансов отчет за 2012 г. през първия ден от заседанието бяха обсъдени важни въпроси, свързани с позицията на „GS1 в Европа“ относно проекта на централата за нови стратегически насоки на GS1 през следващите пет години и в по-далечна перспектива.
 
През втория ден на заседанието ще бъдат докладвани резултатите от работата и напредъка по различни проекти, между които:
 
  • Идентификация на пресни плодове и зеленчуци с използването на глобални номeра GTIN и маркиране с Databar. Европейски     модел за основните данни в глобалната мрежа GDSN;
  • Координация на дейностите свързани с електронното правителство;
  • Участието в процеса за управление на глобалните стандарти – GSMP;
  • Стандартите GS1 в банковия сектор;
  • Доклад за резултатите от приложението GS1 Logger for Staff , с което цели да се подпомогне филтрирането и откриването на неоторизирани GS1 фирмени префикси и GS1 идентификационни номера;
  • Функциониране на мрежата от лаборатории за тестване и разработване на приложения, свързани с Електронния код на продукта и радиочестотната технология;
  • Приложенията В2С (business to consumer), с които да се предоставя надеждна информация за продукта в електронен вид от производителя към потребителя.
 
На заседанието ще се обсъждат още бъдещата дейност в различни стратегически направления; ще бъдат докладвани резултатите на работната група по „Идентификация и носители на данни“ и предложенията за нови проекти, в т.ч. нова генерация идентификация на продукти (Next Generation Product Identification) и др. Ще бъде обсъдена и програмата за Регионалния форум през месец октомври в Ротердам.

23.04.2013 г.
Назад