Назад

Приоритетите на световната икономика бяха потвърдени на Осмия световен конгрес на търговските палати в Доха - КатарЗавърши успешно срещата на високо равнище на Международната търговска камара и Федерацията на търговско-промишлените палати в Доха, Катар. Aкцент бе поставен върху продължаването на преговорите в рамките на Световната търговска организация. 

Oбсъдени бяха приоритетите на Международната търговска камара във връзка с предстоящата - през декември тази година - среща на министрите в Бали. Потвърдени са приоритетите, касаещи посоката, в която трябва да се движи световната икономика.
 
По отношение на постигане на по-добри резултати през 2013 г. бяха отбелязани 5 приоритета, включващи: необходимостта от споразумения за търговски улеснения; освобождаване на експорта от най-слаборазвитите страни от мита и квоти; премахване на субсидиите за износ на земеделски продукти; елиминиране на ограниченията за експорт на хранителни продукти; създаване на условия за разширяване на търговията с IT продукти и на приложението на електронната търговия в световен мащаб.
 
За да се постигне ръст в световната икономика бяха очертани други специални насоки - либерализиране на търговията в услугите в рамките на Световната търговска организация; да се засили дейността в областта на приложението на зелената икономика и търговията с такива стоки; да се изработят рамки за насърчаване на инвестициите; и на последно място, но не по важност – реформа в системата за разрешаване на спорове между страните в рамките на Световната търговска организация.
 
Ако се постигнат тези предложения, в кратки срокове се очаква увеличение на световната търговия с 1 трилион долара и над 21 млн. нови работни места.
 
Като важна насока в преговорите между страните се препоръча да не се разглеждат едностранно мерките и да не се предлагат такива, в които едната страна печели, а другата губи („win-lose”). Необходимо е да се работи по балансирани мерки на основите на предложения, които предвиждат печеливши стратегии и за двете страни („win-win”).
 
Днес се открива международното търговско изложение в рамките на Осмия световен конгрес, на което България е представена от български строителни фирми, организирани от Камарата на строителите в България.
 

23.04.2013 г.
Назад