Назад

Председателят на БАН посети БТПП

 

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
 
На срещата бяха обсъдени възможностите за организиране съвместно на форуми между предприятията в отделни браншове и учените от БАН като способ за установяване на различни форми на сътрудничество. В тази връзка БТПП се ангажира да информира своите членове и браншовите организации за възможностите и последните научни разработки на отделните научни институти на Академията, както да направи проучване за интереса на фирмите от повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище.
 
Беше постигнато съгласие относно необходимостта съвместно да се обсъдят предложените текстове в проекта на Закон за иновациите, както и възможните форми на сътрудничество между научните организации и предприятията по оперативните програми, финансирани със средства от европейските фондове.
 
БАН планира да промотира възможността звената в Академията да консултират фирмите при внедряване на технологично оборудване, както и за обучение на специалисти от отделни предприятия за адаптиране към определени видове производства.
 

25.04.2013 г.

Видео:

Назад