Назад

ГЕРБ представи акцентите от политическата си програмаПредставители на ГЕРБ, сред които министри и зам.-министри от кабинета Борисов, представиха пред работодателските организации и синдикатите акцентите от политическата си програма. В срещата, която се състоя в гранд хотел София, от страна на БТПП взеха участие Васил Тодоров - главен секретар на БТПП, Лъчезар Искров - член на ИС и на УС на БТПП, и Янчо Янев - член на УС на БТПП и председател на Хасковската търговско-промишлена палата.

 
В дискусията бившият икономически министър Делян Добрев категорично заяви, че основни акценти в програмата а ГЕРБ за следващ мандат са увеличаване на заетостта и увеличаване на доходите. Единственият начин да бъдат увеличени доходите и заетостта е икономическият растеж, подчерта той и добави, че истинският начин да се стимулира икономиката е да се привличат повече вътрешни и външни инвестиции, както и да се оказва подкрепа на предприятията - износители. 
 
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров акцентира пред представителите на ГЕРБ върху отрицателните последици от промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, приети при управлението на ГЕРБ, вследствие на които сега тристранно сътрудничество реално е напълно блокирано.  Той отбеляза, че това ще е един от въпросите, с който представителите на ГЕРБ ще трябва да се занимаят, в случай, че станат част от следващия парламент. Отношение по темата взе бившият заместник-министър на финансите Владислав Горанов, който категорично заяви, че за представителите на ГЕРБ тристранният диалог е много важен, и изрази готовност да преразгледат отново своята позиция по промените в този закон. 
 
В хода на дискусията Васил Тодоров посочи корупцията като значим проблем за бизнеса, базирайки се на допитване на БТПП до фирмите. Той уточни, че корупцията е проблем за близо 80% от анкетираните и подчерта, че това е въпрос, който особено притеснява чуждестранните инвеститори. 
 
По отношение на обществените поръчки главният секретар на БТПП подчерта, че е необходима пълна публичност на документацията и коментира, че достъпността й по електронен път ще обезпечи обществен контрол, което е предпоставка за намаляване на корупционните практики.
 
Васил Тодоров изтъкна важността на трансфера на технологии като инструмент за повишаване на  технологичното равнище на икономиката и предложи да се предвидят възможности за създаване на центрове за технологичен трансфер с повече функции, които да се финансират от европейските фондове.
 
От БТПП беше изразено съгласие с вижданията на ГЕРБ, че трябва да се запазят валутният борд до влизането на страната в Еврозоната и данъчните ставки, както и да се въведе и развие електронно управление. Васил Тодоров отбеляза, че за БТПП е важен въпросът за приемане на общ Закон за браншовите организации и припомни, че в това отношение обещанията на ГЕРБ са останали неизпълнени.
 

23.04.2013 г.
Назад