Назад

Заседание на Съвета на настоятелите на БАННа 17 април 2013 г. се проведе заседание на Съвета на настоятелите на БАН. В рамките на заседанието беше приет годишният отчет на Академията за 2012 година.

 
През отчетната година учените от БАН са изготвили 10 861 научни публикации и са работили по 3004 научни проекта.
 
Беше отчетен и значителен процент на приходите от търговски дружества в допълнителното финансиране на БАН за научни проекти и разработки (30% с източник от България и 23%с източник от чужбина).
 
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров посочи като положителен елемент и представената в отчета информация за реално внедрените в икономиката научни разработки на Академията. В тази връзка беше посочена и необходимостта от пускането на нови проектни схеми по ОП "Конкурентоспособност", насочени към подпомагане създаването на центрове на трансфер на технологии, чрез които научният продукт да бъде представен на бизнеса.
 

18.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад