Назад

IE University търси партньорството на БТПП

 

В БТПП се проведе среща между Джоан Кленденин, старши административен ръководител „Следдипломна квалификация“ в IE University - Испания, Людмила Ишченко, директор “Международно развитие“ към университета и председателя на БТПП Цветан Симеонов.
 
Целта на посещението беше запознаване с дейността на IE University и обсъждане на потенциалните възможности за сътрудничество с палатата. IE University е международна институция, посветена на обучението на бизнес лидери посредством програми, базирани на основните ценности за глобален подход и предприемачески дух. Основна мисия на представителите на IE University е създаване на тясна връзка между ученици, студенти, компании и институции. Важна особеност е развитие на диалога между бизнес средите и университетите.
 
Цветан Симеонов заяви готовност от страна на БТПП за включване в бъдещи проекти при организирането на обучения за лидерство и предприемачество сред бизнес средите в България.
 

19.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад