Назад

Млади предприемачи посетиха ИспанияМладежи с висше образование от различни градове от България, които бяха подбрани от Българска търговско-промишлена палата и регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище, посетиха автономна област Валенсия - Испания, за да се запознаят с условията и възможностите за създаване на собствен бизнес. Работното пътуване се осъществи по проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, изпълняван от Национална асоциация на общинските служители в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Програмата на посещението включваше срещи с млади предприемачи във Валенсия, както и с представители на фирми от секторите туризъм, екология, възобновяеми енергийни източници и отглеждане и обработка на екологични храни. Десетте участника от България посетиха бизнес инкубатор за социално отговорни фирми, открит преди месец от община Валенсия. 
 
Испания има развита хоризонтална и вертикална структура на подкрепа на новосъздаващия се бизнес. Регионалното правителство в лицето на Института на малкия и среден бизнес - община Валенсия, и Търговската камара, взаимно се допълват и поощряват използването на иновации и нови технологии. Съществуват облекчения за стартиращите фирми - предоставят им се офис помещения при минимален наем, организират се обучителни курсове за начинаещите. Предприемаческата култура е обект на непрекъснато внимание. Асоциацията на младите предприемачи във Валенсия успешно провежда обучителни кампании в училищата и от няколко дни е отворила врати за център за споделено пространство за правене на бизнес. 
 
В рамките на посещението експертите на Центъра за фирмени инициативи на Асоциацията на общини Горна Рибера, която е партньор по проекта, представиха своя опит в областта на туризма. В тази област България следва Испания с голямо закъснение, в отговора на основния въпрос: какви туристи трябва да привличаме. В Испания акцентират върху качеството на обслужването и съчетаването на лукс и домашен уют.
 
Като продължение на „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, партньорите по проекта започват изпълнението на нов проект по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия за стимулиране на предприемачеството чрез видео дейности.

22.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад