Назад

Движение България на гражданите представи приоритетите си

Представители на „Движение България на гражданите“ - Веселин Тодоров, Валентин Стоянов и Красимир Попов, проведоха среща с ръководството на БТПП.

По отношение на данъчната политика, представителите на Движение България на гражданите посочиха приоритетите в своята програма, сред които запазване на плоския данък, премахване на данъка върху лихвите по депозити, както и премахване на данъка върху дивидентите. Беше анкцентирано и върху необходимостта от изравняване на данъка за еднолични търговци, който в момента е 15%, с корпоративния данък от 10%, за да се получи уеднаквяване на данъчните ставки.
 
По темата за взаимодействието с администрацията бе коментиран аутсорсингът и бе изказано виждането, че бизнес услуги, които се реализират от частни организации, не би трябвало да се осъществяват от държавни структури с публично финансиране.
В хода на дискусията от партията изтъкнаха като приоритет въвеждането на електронното правителство. Подчертана бе и необходимостта от въвеждане на промени в Закона за обществените поръчки. Беше възприето изцяло предложението на БТПП обществените поръчки да се осъществяват по електронен път и при пълна публичност на информацията.
 
Като важен приоритет от партията посочиха образованието и изтъкнаха важността от провеждане на реформа в сектора. Качеството на образователната система пряко влияе върху производителността на българските предприятия, които назначават на работа завършили специалисти.
 
Бяха обсъдени и въпросите, свързани с европейските проекти, и важността на финализирането на работата по новите оперативни програми за периода 2014-2020.
 

19.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад