Назад

Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса предвижда проект на Агенция „Митници“

 

БТПП участва на встъпителната конференция по проекта на Агенция „Митници" - „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство”.
 
Основните дейности по проекта са свързани с надграждане на Българската интегрирана митническа информационна система  (БИМИС), чрез добавяне на три нови модула - „Автоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване", „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане" и модул "Последващ контрол". 
 
Чрез надграждането на БИМИС, както и чрез внедряване на централизирана система за непрекъснат мониторинг върху административното производство се цели подобряване събираемостта на приходите в държавния бюджет, засилване на борбата с митническата измама и контрабанда, и защита на обществото.
 

18.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад