Назад

Семинар по въпросите на европейските структурни фондове и отбранителния сектор

 

На 16 април 2013 г. главният секретар на БТПП Васил Тодоров взе участие в семинар на тема: „Европейски структурни фондове (ЕСФ) – възможности за отбранителния сектор“, организиран от Европейската агенция по отбрана* съвместно с Министерството на отбраната.
 
Обръщайки се към участниците във форума заместник-министърът на отбраната Антон Лазаров подчерта че, Европейските структурни фондове са допълнителна перспектива за развитие на отбранителния сектор. От консултантската компания „Ernst & Young“ информираха присъстващите за предстоящите възможности през бъдещия програмен период на ЕС в тази насока. Бяха изтъкнати добри практики на успешно приключили проекти и очертани дългосрочните очаквания за развитието на отбранителния сектор.
 
Участие в семинара взеха и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и на обществени организации. 
 
* Основната цел на Европейската агенция по отбрана е да подпомага страните членки в усъвършенстването на отбраната на Европа и на потенциала за управление на кризи и да развива устойчиво европейката политика по въпросите на сигурността.
 

16.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад